Leden exporteren

Mocht het nodig zijn, dan kunnen gegevens binnen Congressus net zo eenvoudig weer worden geëxporteerd. Het exporteren van het ledenbestand kan in verschillende formaten, zodat er aansluiting is op andere software.

Diverse formaten

Congressus biedt verschillende formaten voor het exporteren van ledengegevens. Zo kan er altijd aansluiting worden gevonden op andere software.

Selecteer de juiste leden middels filters

Middels de krachtige filters in de ledenadministratie kan de doelgroep van de export zeer specifiek bepaald worden.

Informatie uitwisselen via de API

Naast de mogelijkheid om informatie te exporteren, beschikt Congressus over een uitgebreide API. Hiermee kan in een gestructureerd formaat up-to-date informatie worden uitgewisseld met de volledige administratie. Je leest hier meer over onze API.