Introducés bij een evenement

Het is even geleden dat we je een update hebben gestuurd, maar in de afgelopen maanden hebben we zeker niet stilgezeten. We zijn dan ook trots op alle verbeteringen die we hebben doorgevoerd, en vertellen je middels deze mail wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Introducés bij een evenement

IntroducésWil je leden de mogelijkheid geven introducés mee te nemen naar een evenement? Met de release van afgelopen week is deze functionaliteit toegevoegd. Via Congressus Manager is eenvoudig in te stellen hoeveel introducés er meegenomen mogen worden, welke informatie vereist is en wat de deelname-prijs is.

Uiteraard is ook gedacht aan de financiële afwikkeling. De deelname-prijs voor introducés komt voor rekening van het lid en wordt weergegeven in het profiel.

 

Meertaligheid

MeertaligheidSommige verenigingen hebben een internationale achterban. In dat geval kan het wenselijk zijn om de website meertalig aan te bieden. In de afgelopen maand zijn de eerste stappen gezet, waardoor evenementen en nieuwsberichten in meerdere talen zijn toe te voegen. Websites zijn al beschikbaar in zowel Nederlands als Engels. Andere taal? Dat is mogelijk op aanvraag.

 

 

Bestanden delen met groepsleden

Bestanden delenDraaiboeken, huisstijl-documenten, declaratieformulieren, etc. delen met de commissieleden? Via Congressus Manager kunnen eenvoudig mappen met media worden gedeeld met de diverse groepen. Alle gedeelde media zijn voor het lid te bekijken en te downloaden via het eigen profiel op de website.

 

 

Kleine aanpassingen

Daarnaast hebben we een hele stapel kleine verbeteringen doorgevoerd, waaronder:

  • Buitenlandse IBAN-nummers worden beter gecontroleerd
  • Filters in de ledenadministratie zijn uitgebreid met klant-specifieke velden
  • De volgorde van groepsleden is in te stellen (op achternaam, op datum of handmatig)
  • Advertenties en banners zijn te sorteren, wel zo handig!
  • De weergave van negatieve bedragen is verbeterd